Dathlu yn y Dyffryn / Día de la Patria a Día de la Bandera

Mehefin 28, 2011

1

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn llawn o wahanol ddathliadau yn Nyffryn Camwy.  Tra roedd rhai yn ddathliadau lleol, cafodd eraill eu dathlu trwy’r wlad i gyd. Dau ddyddiad pwysig ar galendr yr Ariannin ydy 25 Mai a 20 Mehefin. Ond pam hynny? Ar y 25ain o Fai rydyn ni’n dathlu ‘Día de la Patria’, […]

Posted in: Hanes

Eisteddfod Mini Bethel

Mehefin 28, 2011

0

Ar y 18fed o Fehefin, cynhaliwyd Eisteddfod Mini Bethel.  Dyma’r tro cyntaf iddi gael ei chynnal ar ôl dwy flynedd o seibiant.  Roedd hen gapel Bethel yn orlawn gyda chystadleuwyr a chefnogwyr, a dros 150 o blant yn bresennol!  Ac am brynhawn bendigedig o gystadlu… Agorwyd yr Eisteddfod mewn gair o weddi – Lois Dafydd […]

Posted in: Uncategorized

Pob hwyl yng Nghymru!

Mehefin 28, 2011

0

Dymuniadau gorau i Lorena Peralta, Porth Madryn, ac Alcira Williams, Trelew, sydd yn teithio i Gymru ddiwedd mis Mehefin! Bydd y ddwy yn dilyn cyrsiau yn y Ganolfan Gymraeg i Oedolion yng Nghaerdydd. Pob hwyl!

Tagiwyd:

Y Testament Newydd Cymraeg-Sbaeneg

Mehefin 28, 2011

0

Ar yr 11eg o Fehefin, cafodd y Testament Newydd Cymraeg-Sbaeneg ei lansio yn y Ffair Lyfrau yn y Gaiman.  Roedd y cwrdd yn Sbaeneg, a rhoddodd cadeirydd Undeb yr Eglwysi, Mrs Irma Williams hanes sut daeth y cyhoeddiad i fod.  Roedd gweddi o ddiolch gan Jorge Leccese, cyn i Judith Hughes gyflwyno dau gopi o’r […]

Posted in: Gaiman

Cyfarfod 150 mlwyddiant y Wladfa

Mehefin 28, 2011

0

Cynhaliwyd cyfarfod yn Neuadd Dewi Sant ar y 24ain o Fehefin, i drafod dathliadau 150 o flynyddoedd y Wladfa fydd yn digwydd yn 2015.  Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan bwyllgor Cymdeithas Dewi Sant, ac roedd nifer o bobl yn bresennol i rannu eu syniadau. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar y […]

Posted in: Hanes

Diwrnod y Llyfr 2011

Mehefin 28, 2011

0

Mae Mehefin wedi bod yn llawn gwahanol ddathliadau, a doedd y 15fed o’r mis ddim yn eithriad.  Ar y dyddiad yma yn 1908, dechreuodd ‘Gŵyl Lyfrau’ yn yr Ariannin, ond ers 1941 yr enw arno ydy ‘Diwrnod y Llyfr’. Pwrpas Diwrnod y Llyfr ydy annog pobl o bob oedran i ddarllen llyfrau, a chafodd plant […]

Posted in: Gaiman

Holi Delia Evans…

Mehefin 28, 2011

0

1.  Ble cawsoch chi eich geni? Yn Nolavon. 2. Beth yw eich atgof cynharaf?  Roeddwn ni’n byw ar y ffarm, ac aeth   chwaer fy mam â’i hewythr i’r ysbyty –   roedd mam yn crio. 3. Ble a sut ddysgoch chi Gymraeg? Cefais fy ngeni gyda’r Gymraeg,  achos roedd fy rhieni’n ei siarad. 4. […]

Posted in: Dolavon, Holi, Porth Madryn